Menu
Trang 1 - 1 | 2 Sản phẩm
2.500.000
1. Yến Thô chế là gì?Tổ Yến thô là loại tổ Yến nguyên chất 100% được thu hoạch trực tiếp từ tự nhiên/nhà Yến. Vì vậy có một độ ẩm nhất định và thường chứa các tạp chất gồm:…
1.300.000
1. Yến Thô chế là gì?Tổ Yến thô là loại tổ Yến nguyên chất 100% được thu hoạch trực tiếp từ tự nhiên/nhà Yến. Vì vậy có một độ ẩm nhất định và thường chứa các tạp chất gồm:…