Menu
Trang 1 - 1 | 6 Sản phẩm
75.000
1. Yến chưng hủSợi Yến được chưng sẵn trong hủ thủy tinh với các topping: đông trùng hạ thảo, táo đỏ, nhãn nhục, hạt chia, lá dứa….. Không chất bảo quản, phụ gia. Tiện lợi khi sử dụng, an toàn,…
750.000
1. Yến chưng hủSợi Yến được chưng sẵn trong hủ thủy tinh với các topping: đông trùng hạ thảo, táo đỏ, nhãn nhục, hạt chia, lá dứa….. Không chất bảo quản, phụ gia. Tiện lợi khi sử dụng, an toàn,…
2.300.000
1. Vụn lớn đắp tổ là gì?Là vụn lớn của tổ yến đã được làm sạch lông, bụi bẩn, tạp chất khác, đắp tổ định hình trở lại và sấy lạnh. Tổ Yến thành phẩm khô ráo. 2. Yến Sào…
3.300.000
1. Yến tinh chế là gì?Là tổ yến đã được làm sạch lông, bụi bẩn, tạp chất khác, đắp tổ định hình trở lại và sấy lạnh. Tổ Yến thành phẩm khô ráo. 2. Yến Sào là…
3.500.000
1. Yến tinh chế là gì?Là tổ yến đã được làm sạch lông, bụi bẩn, tạp chất khác, đắp tổ định hình trở lại và sấy lạnh. Tổ Yến thành phẩm khô ráo. 2. Yến Sào là…
1.800.000
1. Yến tinh chế là gì?Là tổ yến đã được làm sạch lông, bụi bẩn, tạp chất khác, đắp tổ định hình trở lại và sấy lạnh. Tổ Yến thành phẩm khô ráo. 2. Yến Sào là…